Condicions generals de compra

Descripció del servei

Aula Bordas és una web de venda d’ativitats i tallers de jardineria, benestar i nutrició miitjançant aquest portal web.

Acceptació de les Condicions Generals de la Contractació

Si desitja ser Usuari dels serveis i comprador de les activitats d’AULA BORDAS, haurà de llegir i acceptar les nostres Condicions Generals de la Contractació, així com el nostre Avís Legal i Política de Privadesa. Tota sol·licitud de serveis suposarà, automàticament, l’acceptació de les condicions generals actuals de la contractació.

Aquestes Condicions Generals estan subjectes al que disposa la Llei 7/19988, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades, la LO 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

AULA BORDAS podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients amb prou antelació, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través del nostre web. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la web, s’entendrà per complert aquest deure de notificació. AULA BORDAS es reserva el dret de posar fi o modificar segons la seva voluntat la totalitat o part dels serveis oferts. Això no donarà dret a cap indemnització dels usuaris dels serveis esmentats. En tot cas, abans de contractar els serveis, es podran consultar les condicions generals.

Les Condicions Generals vigents per a cada usuari seran les aplicables en el moment en què aquest faci la confirmació de la comanda i el pagament.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada.

La persona que faci la compra haurà de ser més gran de 18 anys i amb capacitat legal per establir compromisos contractuals.

Les comandes hauran de ser legalment vàlides, no especulatives, falses o fraudulentes. En cas que detectéssim motius raonables per pensar que siguin falsos o fraudulents, les comandes serien anul·lades i informaríem les autoritats pertinents.

El comprador garanteix que totes les dades proporcionades són certes i correctes, havent acceptat expressament la nostra Declaració de Privadesa per al tractament de la seva informació per tramitar la comanda dels productes adquirits. (veure la nostra Declaració de Privadesa).

Les comandes les poden fer persones físiques i jurídiques, sense ànim de revenda.

Dades a tenir en compte per al compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació

El lloc www.aula.bordas.garden pertany a BORDAS GARDEN CENTER, S.L. (d’ara endavant AULA BORDAS) proveïda de CIF B-59740159 i amb domicili social: Av. del Mar S/N Gavà, ​​Espanya.

Per a qualsevol dubte o aclariment, l’usuari podrà contactar amb el nostre servei al client escrivint a info@bordas.garden

Registre a la web

Per utilitzar els serveis de AULA BORDAS o adquirir els seus articles us heu de registrar.

Com a client registrat, a més de gestionar la seva informació per atendre la seva compra, rebrà la newsletter de l’empresa amb novetats, promocions i informació que pogués ser del vostre interès, a través de correu electrònic.

El registre com a Usuari al portal www.aula.bordas.garden no té cap tipus de cost associat. El registre és revocable, raó per la qual podreu donar-vos de baixa l’Usuari registrat en qualsevol moment, a través del correu electrònic de contacte info@bordas.garden.

Un cop s’hagi procedit a la baixa, l’usuari no tornarà a rebre cap informació ni promoció d’AULA BORDAS.

Els registres anònims o amb una adreça de correu electrònic falsa no estan permesos. L’usuari, en el moment de l’alta al Registre, declara que és més gran (18 anys) i que disposa de capacitat legal necessària per contractar i fer ús dels serveis oferts per AULA BORDAS.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat de la contrasenya secreta que trieu. AULA BORDAS no assumeix cap responsabilitat en casos d’utilització de la contrasenya per altres persones que l’usuari autoritzi, així com tampoc no serà responsable dels danys resultants de la utilització no autoritzada. El client ha d’informar immediatament de qualsevol utilització no autoritzada de la clau que pugui detectar.

Procés de compra i formalització del contracte

El contracte es formalitzarà en el moment de validar la comanda, en clicar a la casella de “Confirmar i Pagar comanda”.

En fer la selecció d’activitat o activitats es mostrarà una pàgina resum. És imprescindible que verifiquis que aquesta informació reflecteix de forma exacta la selecció que has realitzat, amb caràcter previ a la confirmació de la teva comanda, ja que des d’aquí es podran eliminar productes, canviar quantitats o continuar comprant.

Un cop confirmats els articles hauràs de clicar al botó “Tramitar comanda”, després d’això es triarà forma de pagament i dades bancàries, si escau. Després de realitzar el pagament, la comanda serà remesa a AULA BORDAS per al seu processament.

En cas d’alguna qüestió, dubte o consulta relatives a les característiques dels productes, podeu posar-vos en contacte amb el Departament d’Atenció al Client 931 740 007, de dilluns a divendres entre les 9.00 i 18.00 hores, excepte festius nacionals, autonòmics o locals que poguessin afectar.

Un cop realitzada la compra i el pagament, el client no podrà cancel·lar o modificar la seva comanda ja que preparem la compra de manera immediata a la realització de la comanda a la web.

En cas d’alguna qüestió, dubte o consulta relatives a les característiques dels productes, podeu posar-vos en contacte amb el Departament d’Atenció al Client 936 38 17 80, de dilluns a divendres entre les 10.00 i 20:00 hores, excepte festius nacionals, autonòmics o locals que poguessin afectar.

Disponibilitat

AULA BORDAS es reserva el dret de retirar qualsevol activitat de la web en qualsevol moment i/oa treure o modificar-ne el contingut. En aquests casos, ens tornaríem a posar en contacte amb el comprador per informar de l’abonament de la totalitat de l’import pagat per aquests productes.

Si bé les activitats que s’indiquen a la web com disponibles estan en obertes a noves incorporacions, pot passar, de vegades, que s’adquireixin les darreres plaçes durant el temps en què el comprador acaba el tràmit de compra. Les comandes dels activitats, per tant, estaran subjectes a la disponibilitat de plaçes de les mateixes. En aquest cassos es procedirà a la seva anul·lació i se li tornarà la totalitat de l’import.

Preus

Els preus de venda dels productes oferts estan els indicats a la web a l’apartat de tarifes de la descripció de cadascuna de les activitats que es poden veure al portal.

Els preus són expressats en euros.

Els nostres preus per a compres en línia es mostren sempre amb l’IVA inclòs.

Els preus que, a cada moment, es presentin a la web seran els aplicats en els encàrrecs efectuats en aquest just moment. No obstant això, AULA BORDAS podrà modificar els seus preus en qualsevol moment, sent informats prèviament a la sol·licitud de serveis, a través de la publicació a la web i, en tot cas, per a encàrrecs posteriors a la data en què es produeixi el canvi.

El preu de les activitats serà l’indicat a la nostra pàgina web, tret del cas d’error manifest. Atès que segons circumstàncies poden produir-se errors, si trobéssim un error en el preu de les activitats en una comanda, el client serà informat com més aviat millor, donant-li l’opció de reconfirmar la seva comanda amb preu correcte o si no ho desitja anul·lar sense cap cost. Si ens és impossible contactar amb aquest client, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats percebudes en cas d’haver-ho fet. AULA BORDAS no estarà obligat en cap cas a acceptar fer cap activitat adquirida amb un preu inferior incorrecte (fins i tot encara que la comanda hagi estat confirmada) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i havent pogut ser reconegut de forma raonable pel client com a preu incorrecte .

Realitzada la comanda, es procedeix al pagament íntegre dels productes, els impostos que siguin procedents. No s’apliquen despeses d’enviament.

En tots els casos, AULA BORDAS confirmarà la recepció de la comanda i les dades del contingut i la forma de pagament, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic automàtic de confirmació de la compra. Aquest email confirma que la comanda s’ha enviat a l’adreça indicada i confirma el mitjà de pagament i es fa un resum detallat de les activitats adquirides.

Despeses d’enviament

No aplicables.

Forma de pagament

Les formes de pagament que s’admeten a l’adquisició del les activitats d’AULA BORDAS són:

Targeta de dèbit i crèdit: Visa, Mastercard, American Express
Paypal
Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de la teva entitat emissora. En cas que aquesta entitat no autoritzés el pagament, AULA BORDAS no serà responsable de la no formalització del contracte.

Si escolliu l’opció de pagament via PAYPAL, haureu d’autoritzar el pagament amb el vostre usuari i contrasenya de PAYPAL per efectuar el pagament.

Terminis de lliurament

No aplicables.

Lliurament i recepció

No aplicables.

Dret de Desistiment

Pot desistir de la seva compra en línia en un termini de 15 dies després de la recepció per qualsevol motiu i sense cap justificació, sempre que l’activitat no s’hagi realitzat.

Si cancel·la parcial o totalment la vostra comanda dins d’aquest termini, us reemborsarem el preu del total de la activitat cancel·lada. Aquest reemborsament es farà sense demora indeguda i, en qualsevol cas, no més tard de 30 dies des del dia que ens informi sobre la seva decisió de tornar els productes. Els diners se li tornaran a través del mateix mitjà pagament utilitzat.

D’aquest dret de desistiment queden excloses les comandes personalitzades pel client.

La devolució se sol·licita mitjançant el formulari de contacte.

En aquells casos, en què la devolució porti causa en una acció aliena a la voluntat del client, AULA BORDAS li reconeix el dret a la devolució dels articles adquirits.

En cap cas no es retornarà l’import en efectiu.

Propietat dels continguts www.aula.bordas.garden

Totes les imatges, textos i altres continguts que ofereix AULA BORDAS, incloent-hi els noms i logotips de www.aula.bordas.garden estan protegits pels drets d’autor i les lleis i convenis internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual. L’usuari no té dret a copiar, transmetre o distribuir aquestes imatges sense el consentiment exprés de AULA BORDAS.

Totes les marques, noms comercials, denominacions socials, noms de dominis, logotips, fotografies, imatges o altres senyals utilitzats al Lloc per identificar el Lloc www.aula.bordas.garden són propietat exclusiva de AULA BORDAS i no poden ser utilitzats de cap manera .

Exclusió de Garanties i Responsabilitat:

AULA BORDAS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Sense perjudici del que recull la resta de les presents Condicions Generals s’informa a l’USUARI, que l’ús propi que faci d’aquesta web, així com de la informació publicada a la mateixa és de la seva exclusiva i sencera responsabilitat. Així mateix, se li informa que en cas que es produeixin els següents supòsits o circumstàncies, AULA BORDAS quedarà exempt de responsabilitat, llevat que hi hagi dol o mala fe:

Els danys i perjudicis que l’USUARI pugui patir a través d’espais accessibles d’internet, com ara pàgines web, etc., mitjançant hipervincles o links establerts al portal. Els danys i perjudicis originats per la pèrdua d’informació dels USUARIS que, com a conseqüència de la utilització de la web o dels seus diferents elements, etc., pugui estar eventualment emmagatzemada, per qualsevol circumstància, bé en els sistemes informàtics, bé en el la web. Els danys i perjudicis soferts per l’USUARI com a conseqüència d’una utilització del web, contrària a les presents Condicions Generals, en conjunt. Els danys i perjudicis patits pel client que tinguin l’origen en la manca de veracitat o exactitud de les informacions facilitades o comunicacions realitzades per altres usuaris. Els danys i perjudicis que pateixi el mateix USUARI, o generi tercers, com a conseqüència d’utilitzar claus i contrasenyes d’accés de terceres persones.
AULA BORDAS únicament respondrà dels danys que l’USUARI pugui patir com a conseqüència de la utilització del web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa per part de AULA BORDAS.

L’USUARI reconeix i accepta que la utilització de la web, així com la decisió d’adquirir o no els nostres productes i/o serveis es realitza sota la seva responsabilitat i determinació.

Jurisdicció i resolució de conflictes

Aquestes condicions generals es regeixen per la Llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i/o compliment de les presents condicions generals les parts, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

En aquells casos de compres realitzades fora del territori espanyol, us recordem que podeu accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
AULA BORDAS no s’està adherida en aquests moments a una entitat de resolució alternativa de litigis de consum ni hi està obligada.

Codi de conducta

Bordas Garen Center promou i afavoreix la convivència, el respecte, la tolerància, l’exercici efectiu de drets i el compliment de deures per aconseguir el clima adequat en les activitats. Les normes de conducta són de compliment obligat per a tots els assistents a les activitats i treballadors de Bordas. Les normes recollides al Codi de Conducta tindran com a objectiu contribuir a crear el clima adequat de respecte, així com de responsabilitat i esforç en l’aprenentatge, necessari per al funcionament de cadascun de lws nostres activitats. Demanem als assistents que compleixin les regles de règim intern següents i els recordem que el seu incompliment podria ocasionar la seva expulsió de l’activitat:

  • Respectar tots els integrants de l’equip docent, del Garden i companys d’activitat. No es permetran agressions verbals ni físiques.
  • Preservar el patrimoni del Centre fent un bon ús de les instal·lacions.
  • L’ús de substàncies psicotròpiques no és acceptable sota cap concepte.
  • No acudir al Centre en estat dembriaguesa.
  • Fer un bon ús dels equips i material utilitzat en cada activitats.
  • Ser respectuosos amb el medi ambient.