La part més bàsica i pràctica de la jardineria

Jardineria

S’aconsella trasplantar les plantes a un test superior i no mantenir-les amb el test de cultiu ( amb el test que es ven la planta). Aquest test serveix simplement per transportar la planta del viver, al Garden i del Garden a casa. És d’una mida molt petita per facilitar el transport, no pas perquè visqui la planta durant temps.

Un cop a casa la trasplantarem a un test superior.

Passos alhora de trasplantar:
-Ideal que el test gaudeixi d’un o més forats per poder sortir l’aigua de reg. Sobre el forat ficarem un tros de test trencat de terracota que no sigui pla completament així podrà sortir l’aigua però no pas la resta de substrats de dins del test.

-Seguidament a la base del test, sobre el tros de terracota ficarem un bon gruix de pedra volcànica o boletes d’argila ( la primera pesa i la segona no ). Aquest element és molt important per aconseguir un bon drenatge de les plantes, una bona oxigenació i en conseqüència un bon sanejament del substrat així no es faran fongs. – I a sobre de les pedretes o boletes, un substrat apropiat pel tipus de planta que hem comprat.

– Si volem millorar encara més la ventilació, l’oxigenació i l’arrelament de la planta, s’aconsella afegir sorra de riu ( tan per plantes plantades en un test, com en un jardí). Podem barrejar la sorra amb el substrat triat. La barreja caldrà ficar-la arran de test, fins a d’alt de tot.

– I a sobre és ideal afegir escorça de pi o altres encoixinats (capa de matèria orgànica o inorgànica per protegir el sòl enfront accions externes com la pluja, el vent, etc) tapant tot el substrat. L’escorça de pi, entre d’altres, reté la humitat del sòl, evita l’aparició de males herbes (grans competidores d’aigua i nutrients del sòl), disminueixen l’acció del vent, manté la temperatura de les arrels, té un valor ornamental i quan es descompon, amb el temps, proporciona humus al sòl. La principal avantatge és que gràcies als encoixinats, estalviarem molta aigua perquè no caldrà regar tant.

I perquè cal fer tots aquets passos?

En un test: sense oxigenació, ventilació, drenatge i sanejament la terra perd ràpidament la qualitat, la porositat i augmenta la compactació de la mateixa, tot això genera la rapida aparició de malalties, fongs i paràsits… a més al mateix temps augmenta la salinitat. Tot junt genera la ràpida pèrdua de qualitat de la planta al mateix temps els adobs aportats difícilment són absorbits per la planta. Una optima preparació del drenatge abans de la plantació y utilitzant substrats de qualitat i gran porositat solucionen molt favorablement el problema.
Sovint es tracten plantes en mal estat amb pesticides i el problema prové de l’interior de la planta.


En un jardí: l’oxigenació, aeració, drenatge i sanejament també són importantíssims en un jardí. Encara que en el seu dia es fes una bona preparació de la terra, el temps fa que es perdi l’efectivitat d’aquesta oxigenació, aeració, drenatge i sanejament i en conseqüència es vegin signes d’envelliment i lesions greus ens els arbres i arbustos més delicats, fins i tot la mort en exemplars importants. En aquests casos està comprovant que els tractaments aeris son d’escàs resultat.

Deixa un comentari